Etap II

06.2021 – 11.2021

W ramach Etapu II będą przeprowadzone zostaną prace inwestycyjne, związane z wykonaniem infrastruktury technologicznej dla trzech odrębnych linii procesowych. W ramach etapu zostaną wykonane prace budowlane, obejmujące:

  • demontaż stropu, wykonanie nowego stropu oraz wzmocnienie stropu,
  • zakup oraz instalację części zespołu ważąco-dozującego z wagą
    stacjonarną wraz z częścią zespołu zbiorników dozujących o pojemności,
  • zakup oraz instalację stanowisk ręcznego zasypu wraz z podnośnikami nożycowymi,
  • wykonanie części instalacji elektrycznych.