Aktualności

Prace w ramach Projektu zostały podzielone na 4 etapy: Zobacz realizowane w ramach nich zadania.

Etap I

09.2020 – 05.2021

Etap II

06.2021 – 09.2021

Etap III

10.2021 – 12.2022

Etap IV

od 01.2023