Aktualności

Prace w ramach Projektu zostały podzielone na 4 etapy: Zobacz realizowane w ramach nich zadania.

Etap I

09.2020 – 05.2021

Etap II

06.2021 – 11.2021

Etap III

12.2021 – 08.2023

Etap IV

od 01.2023