Rezultaty

W efekcie działań, planowanych do zrealizowania w ramach operacji zostanie wdrożona nowa technologia, która pozwoli na precyzyjne naważanie i dozowanie materiałów i dodatków paszowych. Kolejnym efektem będzie opracowanie ulepszonych receptur produktów w postaci premiksów.

Informacje nt. realizacji projektu udostępnione będą po zakończeniu Etapu III.