Zakończono drugi etap realizacji projektu PrecisonMIX 2.0, w ramach którego zainstalowano pierwszą część instalacji pilotażowej, w szczególności zespół ważąco-dozujący. W ramach prac rozwojowych wykonana została analiza homogenności produktów otrzymanych przy użyciu zmodernizowanych linii. Dodatkowo, wykonana została analiza efektu przeniesienia z wykorzystaniem Cu, Mn, Co lub kokcydiostatyku (L1).  Procedura została przeprowadzona zgodnie z instrukcja operacyjną zakładu – nr IO 2.

Ponadto, w etapie II przeprowadzono weryfikację prędkości zsypu 27 surowców z 3 linii produkcyjnych, co wraz z 15 przeanalizowanymi surowcami z I etapu stanowi 100% wszystkich produktów zakwalifikowanych do badania.

Dotychczas określono właściwości fizyczne surowców pod kątem automatyzacji mikronaważania: gęstości pozornej, gęstości ubitej oraz kąta usypowego z wykorzystaniem aparatury zgodnej z najnowszymi standardami ASTM: aparatu do określania badania gęstości materiałów sypkich En ISO 3953:2011-05 – Landgraf Laborsysteme HLL GmbH oraz aparatu do określania kąta spoczynku DIN EN ISO 4324 – Landgraf Laborsysteme HLL GmbH.

Przeprowadzone w etapie II badania umożliwią w kolejnym etapie określenie ścisłości oraz spoistości wybranych surowców.

Na podstawie kart charakterystyki MSDS (ang. material safety data sheet) określono także higroskopijność surowców.

Operacja pn. PREcisionMIX 2.0 mająca na celu opracowanie i wdrożenie na skalę przemysłową znaczącego udoskonalenia technologicznego w procesie produkcji premiksów zwierzęcych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

*Rozliczenie etapu II projektu aktualnie procedowane jest przez agencję płatniczą.