Izba Zbożowo-Paszowa, wspólnie z podmiotami wchodzącymi w skład konsorcjum, w ramach realizowanego zadania PREcisionMIX 2.0 prowadzi działania mające na celu opracowanie i wdrożenie na skalę przemysłową znaczącego udoskonalenia technologicznego w procesie produkcji premiksów zwierzęcych.

W tym celu istotna jest identyfikacja problemów technologicznych branży w procesach produkcyjnych. Osiągnięcie wskazane celu będzie możliwe dzięki przeprowadzeniu badania sektora rolno-spożywczego w zakresie mikronaważania.

Badanie jest pogłębieniem dotychczasowej diagnozy branży i jej odbiorców, która stanowiła genezę zawiązania Grupy Operacyjnej Precision Mix 2.0. Na podstawie wyników sporządzony zostanie raport, który pozwoli ukierunkować planowane w kolejnych etapach prace rozwojowe oraz ujawnić problemy, których rozwiązanie będzie stanowiło odzwierciedlenie potrzeb całej branży producentów szeroko rozumianych pasz dla zwierząt.

Udział w badaniu jest anonimowy. Poniżej znajdą Państwo kwestionariusz badawczy, do wypełnienia którego zachęcamy.

Czas wypełnienia ankiety to ok. 10 minut.

*Operacja pn. PREcisionMIX 2.0 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.