Na bloku produkcyjnym w zakładzie Cargill w Kiszkowie zawisł baner projektu PREcisionMIX 2.0. Baner informuje, że operacja pn. „Współpraca w zakresie realizacji prac rozwojowych w celu opracowania i wdrożenia innowacyjnych, precyzyjnych i bezpiecznych technologii mikronaważania dla udoskonalenia produktów premiskowych” mająca na celu automatyzację produkcji znacznie ulepszonych premiksów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca” Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W zakładzie Cargill w Kiszkowie produkcja prowadzona jest w jednym bloku produkcyjnym, na trzech odrębnych liniach procesowych z odpowiednio zastosowanym kluczem podziału surowcowego.