Podsumowanie:

  • Wykonano demontaż części stropu oraz prefabrykację nowych elementów stalowych (wzmocnienia na pozostałych osiach oraz montaż konstrukcji podporowej pod pozostałe silosy).
  • Zamontowano podesty, schody, balustrady pod wagi mobilne oraz kompletną infrastrukturę do wag kontrolnych.
  • Zamontowano dla każdej linii klatki bezpieczeństwa wraz z systemem zabezpieczeń połączony z systemem sterowania.
  • Wykonanie dalszych prace instalacyjnych elektryczno-pneumatycznych.
  • Ustawiono ramy do wag mobilnych.
  • Zainstalowano ślimaki, przepustnice, dna aktywne do każdego z silosów surowcowych.

Kolejnym kluczowym krokiem inwestycji był transport i instalacja wag kontrolnych oraz wag mobilnych, zasypników mobilnych dedykowanych do załadunku stacji mikrodozowania (jeden przystosowany do załadunku surowców z opakowań typu bigbag, drugi do surowców z małych opakowaniach workowanych). Oba stanowiska są aspirowane oraz posiadają sita przesiewowe wibracyjne.

Wykonanie reszty prac elektrycznych (czujniki pokryw, koryta kablowe, przewody, szafy, moduły wagowe, wyłączniki, połączenia wyrównawcze)