Rozruch:

  • zasypanie zbiorników kredą oraz wykonanie kalibracji wag, dozowników
  • po uzyskaniu pożądanych wartości przystąpiono do przesypania surowcem, aby uzyskać zawartość 100% surowca w dozowniku.
  • ponownie wykonano kalibrację, określono prędkość, współczynnik korekty, punkt przejścia, tolerancję dla każdego dozownika.
  • wykonano produkcję testową, podłączenie do mieszarki rury spustowej i pobrano materiał do badań homogenności (pozytywny na wszystkich liniach).
  • produkcja sekwencyjna (mikro/bez udziału mikro) po czym zwiększano udział towarów produkowanych przy udziale mikrodozowania.