Umowa o utworzeniu Grupy Operacyjnej Europejskiego Partnerstwa
na rzecz Innowacji podpisana!

3 lutego 2020 r. Cargill Poland Sp. z.o.o., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz podpisały umowę o utworzeniu Grupy Operacyjnej Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji.

W lutym 2021 r. konsorcjum podpisało umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznaniu pomocy na realizację operacji „Współpraca w zakresie realizacji prac rozwojowych w celu opracowania i wdrożenia innowacyjnych, precyzyjnych i bezpiecznych technologii mikronaważania dla udoskonalenia produktów premiksowych”. W wyniku realizacji operacji nawiązana zostanie współpraca i utworzony zostanie most wymiany know-how pomiędzy przedstawicielami przemysłu, nauki oraz organizacji branżowych, w efekcie której możliwa będzie w ramach operacji realizacja prac rozwojowych w zakresie opracowania i wdrożenia nowego procesu wysoce precyzyjnej automatyzacji produkcji znacznie ulepszonych premiksów.

Operacja pn. PREcisionMIX 2.0 mająca na celu opracowanie i wdrożenie na skalę przemysłową znaczącego udoskonalenia technologicznego w procesie produkcji premiksów zwierzęcych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.